Bevalling

Thuis of in het Ziekenhuis

plaatsbevallingWanneer je zwangerschap ongecompliceerd verlopen is, kun je kiezen waar je wilt bevallen. Thuis of in het ziekenhuis. In beide gevallen begeleiden wij je bevalling. Het is belangrijk dat jij een keuze maakt voor een plek waar je je prettig voelt en dus goed kunt ontspannen. Je kunt zelfs tijdens je bevalling je keuze nog bijstellen.

 Thuis bevallen

Bij een thuisbevalling kun je in je eigen omgeving je weeën opvangen en doen en laten wat je wilt. Nadat jullie ons gebeld hebben, zullen we bij je langskomen en afhankelijk van de situatie afspraken maken over waneer we weer langskomen.

Ik ben erg te spreken over de verloskundigen. Bij iedere verloskundige had ik het gevoel dat ik in veilige handen was. Ik proefde deskundigheid en vriendelijkheid. Ik vond het echt prettig dat er zulke goede begeleiding was bij mijn bevalling, daardoor is die 9 ponder er toch maar thuis uit gekomen :-)!

Als je al verder bent in de bevalling, blijven wij bij je thuis en komt ook de kraamverzorgster in huis om ons te assisteren. Naast de spullen die je zelf in huis hebt (kraampakket, klossen en natuurlijk alles voor de baby), hebben wij de spullen bij ons die we nodig hebben bij het begeleiden van je bevalling en het stukje daarna. Ook hebben we de spullen bij ons om acute opvang te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld zuurstof en de overige benodigdheden bij ons om de baby te kunnen reanimeren.

Geboortecentrum Woerden

IMG_5408Als er geen medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen, maar je wilt wel dicht bij de medische zorg in het ziekenhuis bevallen, dan beval je in het Geboortecentrum Woerden. Dit geboortecentrum bevindt zich op de begane grond van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden (aparte ingang).

Als de bevalling begonnen is zullen we eerst bij je thuis langskomen om te kijken hoe ver je bent in het geboorteproces. Samen zullen we bespreken wanneer het voor jullie het juiste moment is om naar het geboortecentrum te gaan voor de uiteindelijke geboorte van jullie baby.
In het geboortecentrum zal een kraamverzorgster ons assisteren bij de bevalling en de eerste uren daarna. Ongeveer 3 uur na de bevalling gaan jullie weer naar huis.

IMG_5367Als er tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat (bijvoorbeeld meconiumhoudend vruchtwater, onvoldoende vorderen van de ontsluiting, behoefte aan medicinale pijnstilling), dan dragen we de zorg over aan de dienstdoende gynaecoloog. We begeleiden je naar de verlosafdeling op de 4e etage van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis per rolstoel of brancard. Je wordt op een kraamsuite opgenomen. De klinisch verloskundige en verpleegkundige van de afdeling zullen je verder begeleiden. Afhankelijk van de situatie en drukte van de dienst kunnen we, desgewenst, bij de bevalling aanwezig zijn en ondersteuning bieden daar waar nodig.
(klik hier voor meer informatie over de verloskamers/kraamsuites)

Voor bevallen in het geboortecentrum wordt over het algemeen een eigen bijdrage gevraagd. Informeer dit bij je zorgverzekering. Voor meer informatie of een impressie van het Geboortecentrum Woerden zie Geboortecentrumwoerden

Klinisch bevallen

Klinisch bevallen wil zeggen dat je in het ziekenhuis onder verantwoording van de gynaecoloog bevalt. Het kan zijn dat er in je zwangerschap complicaties optreden waardoor je in het ziekenhuis moet bevallen. Het kan ook zijn dat er tijdens je bevalling een reden ontstaat waarom we je over moeten dragen aan de gynaecoloog.

Een klinische bevalling wordt in het Hofpoort ziekenhuis in principe begeleid door een klinisch verloskundige (verloskundigen die alleen werkzaam zijn in het ziekenhuis). Zij staan onder supervisie van een gynaecoloog en hebben steeds ruggespraak met hem/haar. Afhankelijk van wanneer en waarom je wordt overgedragen zullen wij dus wel of niet bij je bevalling aanwezig zijn.