All posts by Hanneke Smits

NOODALARM GEBOORTEZORG

Beste zwangeren en ouders,

We plaatsen dit nieuwsbericht over een belangrijk besluit dat de nieuwe minister voor gezondheidszorg begin dit jaar zal nemen. Het gaat over de zorg die jullie tijdens de zwangerschap, bevalling en de kraamtijd ontvangen. Nederland heeft een van de beste systemen van geboortezorg ter wereld. De zwangere kan kiezen waar zij bevalt, met wie zij bevalt, de manier waarop zij wil bevallen en gelukkig vinden wij het vanzelfsprekend dat daarbij de meest optimale zorg mogelijk verleend wordt om een kindje gezond geboren te laten worden. Als de minister besluit een integraal tarief voor de geboortezorg in te voeren, waarbij de eerstelijns verloskundige zorg gedegradeerd wordt tot een ziekenhuis loket, verliest de zwangere haar keuzevrijheid en een uniek verloskundig systeem.

Door een groep verontruste zwangeren, ouders en zorgverleners is een petitie opgesteld. De petitie zal in januari aan de Tweede Kamer worden aangeboden. We hopen dat jullie er net zo in staan als wij en de petitie willen ondertekenen én delen met anderen!

In Nederland start de gezonde zwangere bij de verloskundige. Je ziet de verloskundige zolang je ‘gewoon’ gezond zwanger bent, een gynaecoloog als het nodig is en een kraamverzorgster wanneer je thuis bent tijdens je bevalling en kraamtijd. De verloskundigen, gynaecoloog en de kraamverzorgster werken goed samen. Je kiest de verloskundigen, kraamzorg en eventueel een ziekenhuis dat bij jou past. Je kiest waar je wilt bevallen. Bij de verloskundigenpraktijk bespreek je wat belangrijk is voor jouw zwangerschap: dat is zorg op maat. Deze keuzevrijheid dreigt snel te veranderen.

Als de minister het besluit doorzet, dan kunnen ziekenhuizen vanaf 2022 alle zorg die nodig is in een zwangerschap declareren bij een zorgverzekeraar, zonder de verloskundigen en kraamzorg uit de wijk daarbij te betrekken. Op termijn zal, net als in andere westerse landen, de zorg hierdoor ziekenhuis georiënteerd worden, jij patiënt worden van het ziekenhuis en de ‘gewone gezonde zwangerschap en bevalling’ en de kleinschalige verloskundigenpraktijken uit de wijk verdwijnen.

Help mee deze verandering tegen te houden door de petitie te tekenen en met zo veel mogelijk anderen te delen. Wij hebben al getekend!
Bekijk de petitie en meer achtergrondinfo hier:  www.noodalarmgeboortezorg.nl
Wil je bijdragen aan de werkzaamheden? Mail op info@noodalarmgeboortezorg.nl  
Hartelijk dank!

Volg ons op @noodalarmgeboortezorg

Facebook: www.facebook.com/noodalarmgeboortezorg 
Instagram: www.instagram.com/noodalarmgeboortezorg 
Twitter: www.twitter.com/noodalarmgbzorg 

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 23 december

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 14 december j.l. hanteren wij vanaf maandag 20 december de volgende EXTRA maatregelen in onze praktijk. 

Vanaf maandag 20 december a.s. verzoeken wij je om GEEN kinderen mee te nemen naar het spreekuur. Tevens verzoeken wij je om thuis te blijven als je verkouden bent (en/of andere corona-gerelateerde klachten hebt), dat geldt ook voor je partner en/of anderen. OOK als je een negatieve PCR-test hebt gehad bij de GGD.  

Graag lichten wij deze extra maatregelen toe:

– zwangeren zijn een kwetsbare groep, waarvan zeker de helft niet gevaccineerd is

– een (ongevaccineerde) zwangere heeft een groter risico om in het ziekenhuis terecht te komen als zij corona krijgt

– een opgenomen zwangere heeft een groter risico om op de IC terecht te komen

– een zwangere die op de IC wordt opgenomen en beademd moet worden, moet bevallen van haar (wellicht nog veel te kleine/jonge) baby

– op een spreekuur zien wij veel vrouwen, wat de kans op verspreiding van Corona vergroot

– wij werken zo hygiënisch mogelijk, wassen heel vaak onze handen, houden afstand en ontsmetten en luchten onze spreekkamers een aantal keer per dag

– het in quarantaine moeten bij een positief geteste huisgenoot, maakt de situatie spannender voor de praktijkbezetting

– er zijn afgelopen week 3 collega’s tegelijk thuis in quarantaine geweest (met alledrie een andere besmettingsbron)

– ook een verkoudheid kun je overdragen, en ook bij een verkoudheid moeten wij testen en thuis blijven en kunnen dus niet werken

Een voorbeeld hoe het kan lopen: een (achteraf) besmette zwangere besmet (uiteraard onbedoeld en onbewust) een verloskundige. Deze verloskundige loopt Corona op, maar weet dat niet direct. Zij heeft aansluitend aan het spreekuur een dienst, doet één (of meerdere) bevallingen en ziet (gelukkig) kort een aantal kraamvrouwen. Als blijkt dat deze collega besmet is, moeten de gezinnen van de net bevallen vrouwen ook in quarantaine. Hun kraamverzorgende verzorgt hen kort en in pak, de verloskundige belt alleen en komt niet langs. Zij mogen geen bezoek ontvangen. Zij moeten een aantal keer testen voordat ze weer uit quarantaine mogen. 

Al met al een onwenselijke, maar geen ondenkbare (en ook op waarheid gebaseerde), situatie! 

Daarom vragen we je met klem:

– kom alleen als je géén klachten hebt (ook als je toch een negatieve PCR-test bij de GGD had!), dat geldt ook voor je evt partner

– neem maximaal 1 volwassene extra mee

– laat kinderen thuis

Deze maatregelen gelden zowel voor de reguliere spreekuren, als voor het echospreekuur, het hartjesspreekuur en de bijeenkomsten van Centering Pregnancy. Uiteraard zijn deze maatregelen aanvullende op de al geldende maatregelen (houd afstand, desinfecteer je handen en draag een mondkapje).

We vragen jullie begrip hiervoor en begrijpen heel goed dat het juist nú lastig kan zijn om je kinderen niet mee te mogen nemen. We hopen dat jullie begrijpen dat de situatie in onze praktijk  momenteel ook spannend is. Gelukkig hebben we heel fijne waarneemsters (Maud, Thirza en Monique) die flexibel zijn en meer of minder kunnen opvangen. 

Met z’n allen hopen we dat we de praktijk ‘gewoon’ kunnen laten draaien, de zorg kunnen geven die jullie van ons mogen verwachten en gezond blijven en/of weer worden!

Centering Pregnancy

De bijeenkomsten van Centering Pregnancy vinden plaats op de praktijk in groepen van max 8 vrouwen. De 1,5 meter afstand kan bewaard blijven tijdens de bijeenkomsten.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling vindt plaats via Zoom. Je kunt de data vinden op onze website en je daar ook voor een van deze data opgeven. Je kunt je ook aanmelden via de assistente. Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link in je mail. 

Bloedprikken

Je wordt verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

De verschillende ziekenhuizen hanteren momenteel verschillend beleid wat betreft een extra volwassene (naast je partner) bij de bevalling. Ook is het beleid omtrent bezoek is niet in alle ziekenhuizen gelijk. Kijk op de website van het betreffende ziekenhuis is om te zien welke maatregelen er gehanteerd worden.

Kraamvisites

We rijden alle kraamvisites, en zullen dat alleen telefonisch doen als het echt noodzakelijk is. Laat het daarom weten als je klachten hebt die passen bij Corona, we zullen dan onze maatregelen nemen. Wat betreft het ontvangen van bezoek als de kraamverzorgende er is, vragen we je het beleid hierin na te vragen bij het kraamcentrum.

Ten alle tijde blijft gelden: blijf thuis bij klachten en laat je testen!

 

Houd veranderingen in de gaten via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 27 september

Na anderhalf jaar lijkt het leven weer een beetje naar normaal terug te keren. Sinds 25 september is ook de 1,5-meter maatregel losgelaten. Omdat wij als praktijk geen onderscheid willen maken tussen zwangeren die wel of niet gevaccineerd zijn, kiezen wij er voorlopig voor om nog wél die afstand zoveel mogelijk te bewaren.

We krijgen veel vragen over het wel of niet laten vaccineren als je zwanger bent. Daarvoor verwijzen we je naar het RIVM, daar staat de meest recente informatie over vaccineren in de zwangerschap.

Er worden op landelijk niveau adviezen gegeven, waar op regionaal niveau ook weer afspraken over gemaakt worden. Het kan dus zijn dat onze zorg net iets anders is dan de zorg elders in het land.  

Zwangerschapscontroles

Partners en kinderen zijn welkom bij alle controles op de praktijk. In plaats van je partner mag er ook één andere volwassene meekomen.

Tevens verzoeken wij je om zelf in de wachtkamer, voorafgaand aan de afspraak, je bloeddruk te meten met de elektrische bloeddrukmeter die daar staat. Een beschrijving van hoe het werkt, ligt er naast. 

Onderstaand controleschema hanteren wij in de praktijk. 

8-9 weken: vitaliteitsecho

9-10 weken: intake (mag op verzoek ook telefonisch)

10-12 weken: termijnecho

15-16 weken: reguliere controle

19-20 weken: 20-weken echo óf reguliere controle

24/27/30/33 weken: reguliere controle

35 weken: bevalgesprek met reguliere controle

37/38/39/40/41 weken: reguliere controle

Echo’s 

Partners (of een andere volwassene) zijn welkom bij alle echo’s die gemaakt worden. We vragen jullie dringend om GEEN kinderen mee te nemen naar de 13- en 20-weken echo. Tevens vragen we jullie om bij de 13- en 20-weken echo’s, groei- en placenta-echo’s en pretecho’s een mondkapje te dragen gedurende de echo.

Centering Pregnancy

De bijeenkomsten van Centering Pregnancy vinden plaats op de praktijk in groepen van max 8 vrouwen. In overleg met de vrouwen uit de groep houd je wel of geen afstand.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling vindt plaats via Zoom. Je kunt de data vinden op onze website en je daar ook voor een van deze data opgeven. Je kunt je ook aanmelden via de assistente. Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link in je mail. 

Bloedprikken

Vanaf 1 december word je verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

Er mag op dit moment, naast je partner, nog één persoon bij je bevalling aanwezig zijn (uiteraard naast het zorgpersoneel zoals verloskundige en kraamverzorgster). 

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes, de aanwezigheid van een derde persoon en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Kraamvisites

We rijden alle kraamvisites, en zullen dat alleen telefonisch doen als het echt noodzakelijk is. Laat het daarom weten als je klachten hebt die passen bij Corona, we zullen dan onze maatregelen nemen.

Ten alle tijde blijft gelden: blijf thuis bij klachten en laat je testen!

 

Houd veranderingen in de gaten via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden

Lees verder