: AANMELDEN

All posts by Hanneke Smits

Nieuwe Corona-update – 2 september

Via deze weg brengen we jullie graag (opnieuw) de maatregelen onder de aandacht die in onze praktijk en zorgverlening gelden. We verzoeken jullie dringend om deze maatregelen goed te lezen en je hier ook aan te houden. Neem met ons contact op als je hier vragen of opmerkingen over hebt.

Om onszelf goed te blijven beschermen, zeker in periode die komt waarin verkoudheid en griep relatief vaak voorkomen, zullen wij vaker Persoonlijke Beschermingsmiddelen gaan gebruiken. Je zult ons dus wat vaker gaan zien met een FaceShield (al dan niet in combinatie met een chirurgisch mondmasker). 

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, hebben wij besloten om terug te gaan naar 2 fysieke visites en 1 telefonisch visite. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. De telefonische visite zal in principe het laatste huisbezoek vervangen.

De maatregelen die (blijven) gelden: 

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook! We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • je partner is van harte welkom bij alle echo’s en ook bij de 2e controle (rond 15/16 weken) en bij het bevalgesprek rond 35 weken
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten (videobellen is uiteraard toegestaan!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan buiten of in je auto
 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit een rood of oranje vakantiegebied, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door   
 • alle controles zijn (weer) fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • over de voorlichtingsavond en Centering Pregnancy: je dient je hiervoor aan te melden, dat kan via onze website of bij de assistente. Meer info volgt dan per mail
 • over de spreekuren in Montfoort en Harmelen: hier kun je vanaf heden weer terecht voor controles. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen uiteindelijk terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren en mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We zijn ons er van bewust dat we de afgelopen periode al veel van jullie gevraagd hebben. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 

Lees verder

Vakantieperiode!

We zitten midden in de vakantieperiode, het is heerlijk weer, wat fijn! Ga je op vakantie, geniet er van! Kom je terug van vakantie? Dan is het advies om, als je uit een land met een oranje reisadvies komt, twee weken in thuisquarantaine te gaan. Dat betekent ook dat je, als je in die periode bij ons een afspraak hebt, beter niet op de praktijk kunt komen. Bel in dat geval onze assistente (ma – vr van 9.00-12.00u, óók in de vakantie!) om een nieuwe afspraak in te plannen! We vertrouwen er op dat jullie voor jullie eigen én onze gezondheid dit advies serieus nemen!

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 16 juni

We zijn blij dat we per direct opnieuw een aantal  maatregelen ten aanzien van het Corona virus kunnen verruimen!

Gelukkig zijn wij nog steeds gezond , hieruit kunnen wij in ieder geval concluderen dat de maatregelen bescherming bieden en dat iedereen zich er voldoende aan houdt om ons en elkaar ook te beschermen. Blijf dat ook doen in je eigen omgeving, blijf alert op afstand houden, ziekteverschijnselen en dank voor jullie medewerking en begrip!

 

De maatregelen die van kracht blijven: 

 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk.. 
 • groepsbijeenkomsten (Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden) en de spreekuren op locaties Harmelen en Montfoort starten op z’n vroegst weer op 1-9-2020
 • tot nadere berichtgeving zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan  

Vanaf heden (16 juni) worden de volgende verruimingen doorgevoerd: 

 • alle controles zijn gewoon weer fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • je partner kan weer mee naar alle echo’s  
 • je partner kan mee naar de tweede controle, waarbij je het hartje ook voor het eerst hoort! Ook kan hij mee naar het bevalgesprek rond 35 weken. De overige zwangerschapscontroles kom je als zwangere alleen (dus ook zonder kinderen!) 
 • ondanks de mogelijkheid om samen te komen blijft het advies nog steeds : Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak! Dit scheelt ons en dus ook jullie in een extra contact moment met ons als zorgverleners en cliënten onderling! 
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moeten blijven. Er is de mogelijkheid voor 1 bezoeker tijdens het bezoekuur, zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • zelf gaan wij gewoon weer de kraamvisites aan huis doen. We zijn heel blij dat we jullie ‘gewoon’  weer met jullie kindje thuis kunnen zien!

De versoepelingen bij de echo’s zijn afgesproken in overeenstemming met Echopraktijk Woerden, die in onze praktijk o.a. de 20-wkn echo’s en groeiecho’s uitvoert. 

De mogelijkheden in de omliggende ziekenhuizen zijn wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijk zorg, dit betekent dat afspraken binnen onze verloskundigenpraktijk kunnen afwijken van de afspraken in een ziekenhuis. Voor up-to-date informatie hierover kun je kijken op de websites van de ziekenhuizen. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt. 

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en andere belangstellenden écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. 

In onze praktijk en bij de thuiscontroles proberen we zoveel mogelijk de 1,5-meter regel in acht te houden!

Wij zijn blij met deze verruimingen en hopen hiermee steeds meer terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. Zodra er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)

Lees verder