: AANMELDEN

All posts by Hanneke Smits

Nieuwe Corona-update – 15 december

Opnieuw is er een uitbreiding van de maatregelen nodig… We kunnen je niet vaak genoeg bedanken voor je begrip en medewerking. Deze bijzondere periode had je je vast anders voorgesteld en we vragen veel van jullie. Samen proberen we de zorg zo goed mogelijk af te stemmen, om de noodzakelijke verloskundige zorg te kunnen blijven waarborgen.

In verband met de opnieuw strengere maatregelen en nu een ernstige lockdown, willen we je op de hoogte brengen van de maatregelen die wij als praktijk treffen. Er worden op landelijk niveau adviezen gegeven, waar op regionaal niveau ook weer afspraken over gemaakt worden. Het kan dus zijn dat onze zorg net iets anders is dan de zorg elders in het land.  

Zwangerschapscontroles

We verzoeken jullie opnieuw om als zwangere ALLEEN te komen, dus ook zonder kinderen. Partners zijn welkom bij de echo’s en eventueel bij de controle waarbij we het hebben over de bevalling, maar maak zélf de afweging of het écht noodzakelijk is om hem of haar mee te nemen. Hij of zij mag uiteraard ook met (beeld)bellen bij het gesprek aanwezig zijn! We verzoeken je partner en jou om 1,5m afstand te houden van ons als zorgverleners en van evt andere zwangeren die in de wachtkamer zitten. Tevens vragen we jullie om een mondkapje te dragen gedurende de tijd dat je in de praktijk aanwezig bent. 

Wij zelf zullen een medisch mondkapje dragen en tevens een witte (dokters)jas. Daarbij houden we zoveel mogelijk 1,5m afstand. Om de controletijd zo kort mogelijk te houden en zo min mogelijk binnen 1,5m te komen, verzoeken wij je om zelf in de wachtkamer, voorafgaand aan de afspraak, je bloeddruk te meten met de elektrische bloeddrukmeter die daar staat. Een beschrijving van hoe dat werkt, ligt er naast. 

 

Onderstaand controleschema hanteren wij in de praktijk. De intakes en nacontroles zullen telefonisch zijn. 

8-9 weken: vitaliteitsecho

9-10 weken: telefonische intake

10-12 weken: termijnecho

15-16 weken: reguliere controle

19-20 weken: 20-weken echo óf reguliere controle

24/27/30/33 weken: reguliere controle

35 weken: bevalgesprek met reguliere controle

37/38/39/40/41 weken: reguliere controle

Heb je rond een van deze termijnen nog een extra echo gepland staan, dan zal de reguliere controle komen te vervallen. 

Echo’s 

Partners zijn welkom bij alle echo’s die gemaakt worden. Er zullen in elk geval tot en met 18 januari GEEN pretecho’s en geslachtsbepalingen meer gedaan worden. Staat je afspraak hiervoor al gepland, dan zal deze nog doorgaan met inachtneming van de maatregelen.

Centering Pregnancy

De begeleider van je groep zal contact leggen over de invulling van de bijeenkomsten tot tenminste 18 januari 2021.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond kan helaas niet fysiek op de praktijk doorgaan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we dit online vormgeven. Degenen die zich voor deze avond hebben aangemeld, zullen voor aanvang nog een extra mail hierover krijgen met daarin een link naar de online bijeenkomst.

Bloedprikken

Vanaf 1 december word je verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

Er mag op dit moment één extra persoon bij je bevalling aanwezig zijn, dat zal meestal je partner zijn. 

Tijdens de bevalling dragen we een medisch mondkapje en een schort. Indien we niet meer dan 1,5 meter afstand tot de partner kunnen bewaren, kunnen we hem of haar vragen ook een mondkapje te dragen. Als je aan het bevallen bent, hoef je geen mondkapje te dragen.

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Kraamvisites

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, doen we 1 fysieke kraamvisite en 2 telefonische visites. De fysieke visite zal meestal rond de 4e of 5e dag plaatsvinden. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. We zullen nauw contact onderhouden met de kraamverzorgster. Tijdens de visites zullen we zelf een medisch mondkapje dragen. In sommige situaties zullen we dat ook aan jullie vragen.

De maatregelen die (blijven) gelden:

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook (als je geen oppas hebt vragen we je de afspraak te verzetten). We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • draag een mondkapje
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten dan ‘toegestaan’) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten ((beeld)bellen mag altijd!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan in de hal, buiten of in je auto
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin  klachten passend bij Corona, of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit een rood of oranje vakantiegebied, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door
 • alle controles (behalve de intake en nacontrole) zijn fysiek op de praktijk
 • bij de bevalling (thuis én in het ziekenhuis) mag er één persoon bij je zijn ter ondersteuning. Dat zal in de meeste gevallen de partner zijn, maar mag ook iemand anders zijn (ipv de partner of als er geen partner is)
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • de spreekuren in Montfoort en Harmelen blijven zoals ze zijn. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

Aangescherpte maatregelen:

 • je partner (ook met mondkapje) is van harte welkom bij de echo’s. Bij het bevalgesprek is hij of zij welkom of jullie zelf vinden dat dat noodzakelijk is (dus niet meer bij de 2e controle). Kan je partner niet mee, dan mag er niet iemand anders mee ivm een ander huishouden. Hij of zij mag uiteraard altijd aanwezig zijn middels (beeld)bellen
 • alle intakes en nacontroles zijn telefonisch
 • de voorlichtingsavond wordt een online bijeenkomst. Heb je je voor deze avond aangemeld, dan krijg je hier nog een aparte mail over
 • de begeleiders van de Centering Pregnancy Groepen zullen contact opnemen over de invulling van de geplande bijeenkomsten
 • de Echopraktijk zal geen pretecho’s en geslachtsbepalingen meer doen. De afspraken die al gepland staan gaan door met inachtneming van de maatregelen

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan een daling van het aantal Corona-besmettingen. We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar de zorg zoals jullie die van ons mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden!

We zijn ons er van bewust dat we de afgelopen periode al veel van jullie gevraagd hebben. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Houd alle veranderingen ook in de gaten via onze website (www.uitgerekendwoerden.nl), Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 2 oktober

Opnieuw is er een uitbreiding van de maatregelen nodig… Allereerst willen we jullie heel erg bedanken voor het goed naleven van de maatregelen tot nu toe. We blijven ons realiseren dat het grote invloed kan hebben op jullie beleving van onze zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. 

Via deze weg brengen we jullie graag (opnieuw) de maatregelen onder de aandacht die in onze praktijk en zorgverlening gelden. We verzoeken jullie dringend om deze maatregelen goed te lezen en je hier ook aan te houden. Neem met ons contact op als je hier vragen of opmerkingen over hebt.

Het aantal besmettingen met Corona is weer flink aan het stijgen. Landelijk en regionaal worden de maatregelen weer aangescherpt. 

Om onszelf goed en jullie goed te blijven beschermen, hebben we besloten om mondkapjes te gaan dragen (wat ook het dringende advies van de overheid is).

Tijdens de spreekuren zullen we een mondkapje dragen en een witte jas. We vragen jullie om ook een mondkapje te dragen.

Op de momenten tijdens de bevalling dat we dicht bij je moeten staan (< 1,5 meter), dragen we een mondkapje, schort en FaceShield (doorzichtig gezichtsmasker). Indien we niet meer dan 1,5 meter afstand tot de partner kunnen bewaren, kunnen we hem of haar vragen ook een mondkapje te dragen.

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, doen we 2 fysieke kraamvisites en 1 telefonische visite. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. We zullen nauw contact onderhouden met de kraamverzorgster. De telefonische visite zal in principe het laatste huisbezoek vervangen. Tijdens de visites zullen we zelf een mondkapje dragen. In sommige situaties zullen we dat ook aan jullie vragen.

De maatregelen die (blijven) gelden: 

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook (als je geen oppas hebt vragen we je de afspraak te verzetten). We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • draag een mondkapje
 • je partner (ook met mondkapje) is van harte welkom bij alle echo’s en ook bij de 2e controle (rond 15/16 weken) en bij het bevalgesprek rond 35 weken (kan je partner niet mee, dan mag er niet iemand anders mee ivm een ander huishouden)
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten (videobellen is uiteraard toegestaan!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan buiten of in je auto
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten passend bij Corona, of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit een rood of oranje vakantiegebied, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door   
 • alle controles zijn fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • bij de bevalling (thuis én in het ziekenhuis) mag er één persoon bij je zijn ter ondersteuning. Dat zal in de meeste gevallen de partner zijn, maar mag ook iemand anders zijn
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • over de voorlichtingsavond en Centering Pregnancy: je dient je hiervoor aan te melden, dat kan via onze website of bij de assistente. Meer info volgt dan per mail
 • over de spreekuren in Montfoort en Harmelen: hier kun je vanaf heden weer terecht voor controles. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan een daling van het aantal Corona-besmettingen. We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar de zorg zoals jullie die van ons gewend zijn en mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We zijn ons er van bewust dat we de afgelopen periode al veel van jullie gevraagd hebben. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Houd alle veranderingen ook in de gaten via onze website (www.uitgerekendwoerden.nl), Facebookpagina en Instagram. 

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 2 september

Via deze weg brengen we jullie graag (opnieuw) de maatregelen onder de aandacht die in onze praktijk en zorgverlening gelden. We verzoeken jullie dringend om deze maatregelen goed te lezen en je hier ook aan te houden. Neem met ons contact op als je hier vragen of opmerkingen over hebt.

Om onszelf goed te blijven beschermen, zeker in periode die komt waarin verkoudheid en griep relatief vaak voorkomen, zullen wij vaker Persoonlijke Beschermingsmiddelen gaan gebruiken. Je zult ons dus wat vaker gaan zien met een FaceShield (al dan niet in combinatie met een chirurgisch mondmasker). 

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, hebben wij besloten om terug te gaan naar 2 fysieke visites en 1 telefonisch visite. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. De telefonische visite zal in principe het laatste huisbezoek vervangen.

De maatregelen die (blijven) gelden: 

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook! We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • je partner is van harte welkom bij alle echo’s en ook bij de 2e controle (rond 15/16 weken) en bij het bevalgesprek rond 35 weken
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten (videobellen is uiteraard toegestaan!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan buiten of in je auto
 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit een rood of oranje vakantiegebied, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door   
 • alle controles zijn (weer) fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • over de voorlichtingsavond en Centering Pregnancy: je dient je hiervoor aan te melden, dat kan via onze website of bij de assistente. Meer info volgt dan per mail
 • over de spreekuren in Montfoort en Harmelen: hier kun je vanaf heden weer terecht voor controles. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen uiteindelijk terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren en mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We zijn ons er van bewust dat we de afgelopen periode al veel van jullie gevraagd hebben. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 

Lees verder