: AANMELDEN

Nieuws

Nieuwe Corona-update – 16 juni

We zijn blij dat we per direct opnieuw een aantal  maatregelen ten aanzien van het Corona virus kunnen verruimen!

Gelukkig zijn wij nog steeds gezond , hieruit kunnen wij in ieder geval concluderen dat de maatregelen bescherming bieden en dat iedereen zich er voldoende aan houdt om ons en elkaar ook te beschermen. Blijf dat ook doen in je eigen omgeving, blijf alert op afstand houden, ziekteverschijnselen en dank voor jullie medewerking en begrip!

 

De maatregelen die van kracht blijven: 

 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk.. 
 • groepsbijeenkomsten (Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden) en de spreekuren op locaties Harmelen en Montfoort starten op z’n vroegst weer op 1-9-2020
 • tot nadere berichtgeving zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan  

Vanaf heden (16 juni) worden de volgende verruimingen doorgevoerd: 

 • alle controles zijn gewoon weer fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • je partner kan weer mee naar alle echo’s  
 • je partner kan mee naar de tweede controle, waarbij je het hartje ook voor het eerst hoort! Ook kan hij mee naar het bevalgesprek rond 35 weken. De overige zwangerschapscontroles kom je als zwangere alleen (dus ook zonder kinderen!) 
 • ondanks de mogelijkheid om samen te komen blijft het advies nog steeds : Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak! Dit scheelt ons en dus ook jullie in een extra contact moment met ons als zorgverleners en cliënten onderling! 
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moeten blijven. Er is de mogelijkheid voor 1 bezoeker tijdens het bezoekuur, zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • zelf gaan wij gewoon weer de kraamvisites aan huis doen. We zijn heel blij dat we jullie ‘gewoon’  weer met jullie kindje thuis kunnen zien!

De versoepelingen bij de echo’s zijn afgesproken in overeenstemming met Echopraktijk Woerden, die in onze praktijk o.a. de 20-wkn echo’s en groeiecho’s uitvoert. 

De mogelijkheden in de omliggende ziekenhuizen zijn wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijk zorg, dit betekent dat afspraken binnen onze verloskundigenpraktijk kunnen afwijken van de afspraken in een ziekenhuis. Voor up-to-date informatie hierover kun je kijken op de websites van de ziekenhuizen. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt. 

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en andere belangstellenden écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. 

In onze praktijk en bij de thuiscontroles proberen we zoveel mogelijk de 1,5-meter regel in acht te houden!

Wij zijn blij met deze verruimingen en hopen hiermee steeds meer terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. Zodra er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 10 mei

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdagavond 6 mei 2020, kunnen wij onze maatregelen ten aanzien van het Corona virus opnieuw iets verruimen.

In de eerste plaats hopen we dat jullie allemaal gezond zijn en blijven! 

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van jullie. Daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Er waren geen zieke collega’s en nauwelijks zieke zwangeren. Iets waar wij heel blij mee zijn! 

Er is gekeken naar wat er, in dit stadium van de pandemie uitbraak, maatschappelijk en medisch, veilig mogelijk is qua uitbreiding van de verloskundige zorg.  Met deze maatregelen willen wij de gezondheid van jullie en ons zoveel mogelijk blijven beschermen. 

De maatregelen die van kracht blijven: 

 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk.. 
 • intakes en nacontroles blijven vooralsnog telefonisch
 • groepsbijeenkomsten (Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden) en de spreekuren op locaties Harmelen en Montfoort starten op z’n vroegst weer op 1-9-2020
 • tot nadere berichtgeving zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan  
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling niet gewenst. Of kraambezoek na een thuisbevalling of in de kraamweek thuis welkom is, kun je het beste navragen bij het kraambureau waar je je ingeschreven hebt
 • tijdens het kraambed zullen wij in elk geval één keer langskomen! De overige kraamvisites doen wij nog steeds telefonisch 

Vanaf 11 mei worden de volgende verruimingen doorgevoerd: 

 • de controles in de zwangerschap worden weer uitgebreid. De telefonische afspraken die gepland stonden bij 24wkn en 31wkn worden fysieke controles op de praktijk. Wil je deze controles toch liever telefonisch, laat het onze assistente dan weten. Het controleschema ziet er als volgt uit: 
 1. op verzoek of op medische indicatie vroege echo rond 8 weken ➔ mag met partner
 2. intakegesprek rond 10 weken ➔ telefonisch
 3. termijnecho rond 10/12 weken ➔ mag met partner
 4. controle rond 15/16 weken
 5. indien gewenst, rond 19 weken het SEO (20-wkn echo) ➔ mag met partner
 6. controle rond 23/24 weken
 7. controle rond 27/28 weken
 8. controle rond 31/32 weken 
 9. controle rond 34 weken
 10. controle rond 36 weken: info over de bevalling en (evt) bespreken geboorteplan  ➔ mag met partner
 11. controle 38 weken
 12. controle 39 weken
 13. controle 40 weken
 14. controle 41 weken
 • je partner kan mee naar  de volgende echo’s: de (vroege) echo met 8 weken, de termijn echo en de 20-weken echo. Voor alle andere echo’s kom je als zwangere alleen
 • je partner kan mee naar de controle rond 36 weken waarbij we het bevalgesprek houden en jullie geboorteplan bespreken. De overige zwangerschapscontroles kom je als zwangere alleen
 • alleen je partner mag met deze afspraken mee, dus je komt met maximaal 2 personen!
 • ondanks de mogelijkheid om samen te komen blijft het advies nog steeds : Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak! Dit scheelt ons en dus ook jullie in een extra contact moment met ons als zorgverleners en cliënten onderling! 

De versoepelingen bij de echo’s zijn afgesproken in overeenstemming met Echopraktijk Woerden, die in onze praktijk o.a. de 20-wkn echo’s en groeiecho’s uitvoert. 

De mogelijkheden in de omliggende ziekenhuizen zijn wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijk zorg, dit betekent dat afspraken binnen onze verloskundigenpraktijk kunnen afwijken van de afspraken in een ziekenhuis. Voor nu betekent dit, dat de ziekenhuizen nog niet kunnen versoepelen. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Voor up-to-date informatie hierover kun je kijken op de websites van de ziekenhuizen. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt. 

Wij zijn blij met deze verruimingen en hopen hiermee steeds meer terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. Zodra er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten via onze website, Facebookpagina en Instagram. 

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 26 april

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 21 april, hierbij een nieuwe update over de door ons genomen maatregelen. De informatie van het RIVM en de KNOV is met onze verschillende ketenpartners besproken. Er is gekeken naar wat er, in dit stadium van de pandemie uitbraak, maatschappelijk en medisch veilig mogelijk is qua uitbreiding van de verloskundige zorg. 

Met deze maatregelen willen we de gezondheid van jullie en ons zoveel mogelijk blijven beschermen. Tot op heden zijn wij gelukkig allemaal gezond! 

Deze maatregelen zijn aanvullend op de al eerder verstrekte informatie. Lees ook deze info weer goed!

De maatregelen die van kracht blijven:

 • Heb je een afspraak? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige als jij of iemand anders in het gezin klachten heeft (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of als je recent in aanraking bent geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona. In overleg bepalen we dan wat er nodig is.
 • Wij vragen je om alleen naar de controle toe te komen en geen partner of kinderen mee te nemen. Je kunt eventueel beeldbellen, zodat je partner er toch bij kan zijn.
 • Voor alle echo-afspraken verzoeken we je om alleen te komen. Ook hier kun je eventueel beeldbellen, zodat je partner er toch bij kan zijn.
 • De intake en bespreking prenatale testen blijven telefonisch en op afspraak.
 • In principe zijn er nog steeds géén afspraken op de praktijk tussen de termijnecho en 16-17 weken. Bij de termijnecho en de 20-weken echo wordt je bloeddruk gemeten en rond 27-28 weken heb je weer een afspraak op de praktijk voor controle. Tussen de 20-weken echo en de controle bij 27 weken nemen wij telefonisch contact met je op om te horen hoe het met je gaat en of je nog vragen hebt. 
 • De geplande belafspraken rond de 24 weken blijven staan.
  Indien medisch noodzakelijk zullen we je natuurlijk, op welk moment dan ook, vaker zien.
 • Tijdens een groeiecho op indicatie worden je gewicht en bloeddruk gemeten door de echoscopiste. Dit volstaat als een controle, je reguliere controle in die periode vervalt dan. 
 • In het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling niet gewenst. Of kraambezoek na een thuisbevalling of in de kraamweek thuis welkom is, kun je het beste navragen bij het kraambureau waar je je ingeschreven hebt. 
 • Met de zomervakantie in het vooruitzicht hebben we besloten om de groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten, en de spreekuren op onze locaties in Harmelen en Montfoort op zijn vroegst pas weer te starten op 1-9-2020. Uiteraard op voorwaarde dat de maatregelen het tegen die tijd weer toelaten.
  De voorlichtingsavonden over de bevalling proberen we in de tussentijd anders vorm te geven. 
 • Tot nader order zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan. 
 • De nacontroles blijven in principe telefonisch.

Vanaf 28 april worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Vooraf aan een fysieke controle bellen wij niet meer. De controle kan in zijn geheel plaatsvinden op de praktijk met in achtneming van de hygiëne maatregelen volgens het RIVM: bij binnenkomst handen wassen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden (uitgezonderd tijdens het uitwendig onderzoek, bloeddrukmeting en bloedprikken). 
 • Rond 33 weken plannen we nu ook een belafspraak met je in. Ben je tussen de 31 en 35 weken en heb je nog geen belafspraak staan? Bel dan onze assistente om deze in te plannen. 
 • De vitaliteitsecho (vroege echo) mag weer plaatsvinden. Je mag met de assistente contact opnemen om deze evt in te plannen rond de 8 weken zwangerschap. Niet medisch noodzakelijke echo’s en pretecho’s worden nog niet gedaan. 
 • Tijdens het kraambed zullen wij in elk geval 1x langskomen! Indien dit aan de orde en mogelijk is, zal dit de verloskundige zijn die ook bij de bevalling aanwezig was. Dit zal echter niet altijd lukken. De rest van de kraamvisites doen wij nog steeds telefonisch, tenzij anders nodig is.
  Indien er in het gezin Corona gerelateerde klachten zijn, laat dit dan aan de dienstdoende verloskundige weten, dan wordt eerst bekeken of de visite wel echt noodzakelijk is en of er in dat geval aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Wij vinden het contact met jullie, onze cliënten, in de huidige vorm echt een gemis. Uit veiligheid voor ons en jullie is het echter het meest verstandig om ons te houden aan de maatregelen van en voor onze beroepsgroep. 

Weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden, klachten, minder leven etc. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden!

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Heb je nog vragen, bel ons gerust of kijk op de website van het RIVM voor meer vragen & antwoorden.

Lees verder