Disclaimer

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden, hierna te noemen Uitgerekend Woerden, verleent u hierbij toegang tot www.uitgerekendwoerden.nl (“de website”). Uitgerekend Woerden publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Uitgerekend Woerden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Uitgerekend Woerden spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden informatie, afbeeldingen en video’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgerekend Woerden. Voor gevolgen van onjuistheid wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgerekend Woerden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgerekend Woerden en haar licentiegevers.

 

De op de website aangeboden informatie, afbeeldingen en video’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgerekend Woerden.

 

Voor gevolgen van onjuistheid wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgerekend Woerden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgerekend Woerden en haar licentiegevers.

Versie: 1.1 – 12-04-2022