: AANMELDEN

Kraambed

In het kraambed (eerste week na de bevalling) breekt er voor jullie een nieuwe periode aan. Jullie zijn voor het eerst of opnieuw ouders geworden. Jullie en de baby moeten nog wennen aan elkaar. Verder heb je de zorg voor de baby over de voeding, temperatuur, plassen, poepen en alle andere dingen die jullie aandacht vragen en moet je zelf nog opknappen van de zwangerschap en de bevalling.

Om jullie hierbij te ondersteunen zal tijdens het kraambed de kraamverzorgster bij jullie in huis zijn. Zij helpt jullie en doet de dagelijkse controles. Zij zal onder andere de temperatuur opnemen van jou en de baby, de hechtingen controleren, bepalen of het bloedverlies normaal is. Bij de baby zal zij onder andere in de gaten houden of hij of zij voldoende plast, poept en of de voeding goed gaat. Ook helpt zij met de borstvoeding en zal zij hierin begeleiding geven. Een kraamverzorgster geeft jullie gedurende de eerste week heel veel informatie en tips. daarnaast zal de kraamverzorgster, afhankelijk van het aantal uren kraamzorg per dag, ook huishoudelijke en gezinstaken uitvoeren in overleg met het gezin.

Wij komen in de regel om de 1 of 2 dagen bij jullie thuis om de moeder en baby te controleren. Tijdens het kraambed houden wij in de gaten of het lichamelijke en emotionele herstel van de kraamvrouw normaal verloopt, en bespreken we of de uitkomst van de controles die de kraamverzorgster gedaan heeft normaal zijn. Wij controleren de hechtingen en halen deze er zo nodig uit aan het einde van de kraamweek. Verder doen we op de 4-7e dag de hielprik (alleen in Woerden en de provincie Zuid-Holland, in andere gemeenten voert de wijkverpleegkundige de hielprik uit). Tijdens het kraambed krijgen jullie van ons informatie en bespreken we de bevalling. Na ongeveer een week sluiten we het kraambed af met een afrondend gesprek.