Nieuwe Corona-update – 10 mei

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdagavond 6 mei 2020, kunnen wij onze maatregelen ten aanzien van het Corona virus opnieuw iets verruimen.

In de eerste plaats hopen we dat jullie allemaal gezond zijn en blijven! 

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van jullie. Daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Er waren geen zieke collega’s en nauwelijks zieke zwangeren. Iets waar wij heel blij mee zijn! 

Er is gekeken naar wat er, in dit stadium van de pandemie uitbraak, maatschappelijk en medisch, veilig mogelijk is qua uitbreiding van de verloskundige zorg.  Met deze maatregelen willen wij de gezondheid van jullie en ons zoveel mogelijk blijven beschermen. 

De maatregelen die van kracht blijven: 

 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk.. 
 • intakes en nacontroles blijven vooralsnog telefonisch
 • groepsbijeenkomsten (Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden) en de spreekuren op locaties Harmelen en Montfoort starten op z’n vroegst weer op 1-9-2020
 • tot nadere berichtgeving zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan  
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling niet gewenst. Of kraambezoek na een thuisbevalling of in de kraamweek thuis welkom is, kun je het beste navragen bij het kraambureau waar je je ingeschreven hebt
 • tijdens het kraambed zullen wij in elk geval één keer langskomen! De overige kraamvisites doen wij nog steeds telefonisch 

Vanaf 11 mei worden de volgende verruimingen doorgevoerd: 

 • de controles in de zwangerschap worden weer uitgebreid. De telefonische afspraken die gepland stonden bij 24wkn en 31wkn worden fysieke controles op de praktijk. Wil je deze controles toch liever telefonisch, laat het onze assistente dan weten. Het controleschema ziet er als volgt uit: 
 1. op verzoek of op medische indicatie vroege echo rond 8 weken ➔ mag met partner
 2. intakegesprek rond 10 weken ➔ telefonisch
 3. termijnecho rond 10/12 weken ➔ mag met partner
 4. controle rond 15/16 weken
 5. indien gewenst, rond 19 weken het SEO (20-wkn echo) ➔ mag met partner
 6. controle rond 23/24 weken
 7. controle rond 27/28 weken
 8. controle rond 31/32 weken 
 9. controle rond 34 weken
 10. controle rond 36 weken: info over de bevalling en (evt) bespreken geboorteplan  ➔ mag met partner
 11. controle 38 weken
 12. controle 39 weken
 13. controle 40 weken
 14. controle 41 weken
 • je partner kan mee naar  de volgende echo’s: de (vroege) echo met 8 weken, de termijn echo en de 20-weken echo. Voor alle andere echo’s kom je als zwangere alleen
 • je partner kan mee naar de controle rond 36 weken waarbij we het bevalgesprek houden en jullie geboorteplan bespreken. De overige zwangerschapscontroles kom je als zwangere alleen
 • alleen je partner mag met deze afspraken mee, dus je komt met maximaal 2 personen!
 • ondanks de mogelijkheid om samen te komen blijft het advies nog steeds : Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak! Dit scheelt ons en dus ook jullie in een extra contact moment met ons als zorgverleners en cliënten onderling! 

De versoepelingen bij de echo’s zijn afgesproken in overeenstemming met Echopraktijk Woerden, die in onze praktijk o.a. de 20-wkn echo’s en groeiecho’s uitvoert. 

De mogelijkheden in de omliggende ziekenhuizen zijn wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijk zorg, dit betekent dat afspraken binnen onze verloskundigenpraktijk kunnen afwijken van de afspraken in een ziekenhuis. Voor nu betekent dit, dat de ziekenhuizen nog niet kunnen versoepelen. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Voor up-to-date informatie hierover kun je kijken op de websites van de ziekenhuizen. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt. 

Wij zijn blij met deze verruimingen en hopen hiermee steeds meer terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. Zodra er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten via onze website, Facebookpagina en Instagram. 

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)