Nieuwe Corona-update – 16 juni

We zijn blij dat we per direct opnieuw een aantal  maatregelen ten aanzien van het Corona virus kunnen verruimen!

Gelukkig zijn wij nog steeds gezond , hieruit kunnen wij in ieder geval concluderen dat de maatregelen bescherming bieden en dat iedereen zich er voldoende aan houdt om ons en elkaar ook te beschermen. Blijf dat ook doen in je eigen omgeving, blijf alert op afstand houden, ziekteverschijnselen en dank voor jullie medewerking en begrip!

 

De maatregelen die van kracht blijven: 

 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk.. 
 • groepsbijeenkomsten (Centering Pregnancy en voorlichtingsavonden) en de spreekuren op locaties Harmelen en Montfoort starten op z’n vroegst weer op 1-9-2020
 • tot nadere berichtgeving zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan  

Vanaf heden (16 juni) worden de volgende verruimingen doorgevoerd: 

 • alle controles zijn gewoon weer fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • je partner kan weer mee naar alle echo’s  
 • je partner kan mee naar de tweede controle, waarbij je het hartje ook voor het eerst hoort! Ook kan hij mee naar het bevalgesprek rond 35 weken. De overige zwangerschapscontroles kom je als zwangere alleen (dus ook zonder kinderen!) 
 • ondanks de mogelijkheid om samen te komen blijft het advies nog steeds : Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak! Dit scheelt ons en dus ook jullie in een extra contact moment met ons als zorgverleners en cliënten onderling! 
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moeten blijven. Er is de mogelijkheid voor 1 bezoeker tijdens het bezoekuur, zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • zelf gaan wij gewoon weer de kraamvisites aan huis doen. We zijn heel blij dat we jullie ‘gewoon’  weer met jullie kindje thuis kunnen zien!

De versoepelingen bij de echo’s zijn afgesproken in overeenstemming met Echopraktijk Woerden, die in onze praktijk o.a. de 20-wkn echo’s en groeiecho’s uitvoert. 

De mogelijkheden in de omliggende ziekenhuizen zijn wezenlijk anders dan die binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijk zorg, dit betekent dat afspraken binnen onze verloskundigenpraktijk kunnen afwijken van de afspraken in een ziekenhuis. Voor up-to-date informatie hierover kun je kijken op de websites van de ziekenhuizen. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt. 

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en andere belangstellenden écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. 

In onze praktijk en bij de thuiscontroles proberen we zoveel mogelijk de 1,5-meter regel in acht te houden!

Wij zijn blij met deze verruimingen en hopen hiermee steeds meer terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. Zodra er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten

Met hartelijke groet, 

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden 

(mede namens Echopraktijk Woerden – www.echopraktijkwoerden.nl)