Nieuwe Corona-update – 2 september

Via deze weg brengen we jullie graag (opnieuw) de maatregelen onder de aandacht die in onze praktijk en zorgverlening gelden. We verzoeken jullie dringend om deze maatregelen goed te lezen en je hier ook aan te houden. Neem met ons contact op als je hier vragen of opmerkingen over hebt.

Om onszelf goed te blijven beschermen, zeker in periode die komt waarin verkoudheid en griep relatief vaak voorkomen, zullen wij vaker Persoonlijke Beschermingsmiddelen gaan gebruiken. Je zult ons dus wat vaker gaan zien met een FaceShield (al dan niet in combinatie met een chirurgisch mondmasker). 

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, hebben wij besloten om terug te gaan naar 2 fysieke visites en 1 telefonisch visite. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. De telefonische visite zal in principe het laatste huisbezoek vervangen.

De maatregelen die (blijven) gelden: 

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook! We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • je partner is van harte welkom bij alle echo’s en ook bij de 2e controle (rond 15/16 weken) en bij het bevalgesprek rond 35 weken
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten (videobellen is uiteraard toegestaan!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan buiten of in je auto
 • bij binnenkomst moeten handen worden gedesinfecteerd (in de hal staat een tafel met desinfecterende middelen)
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin klachten (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit een rood of oranje vakantiegebied, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door   
 • alle controles zijn (weer) fysiek op de praktijk
 • intakes en nacontroles die telefonisch afgesproken zijn, blijven telefonisch
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • over de voorlichtingsavond en Centering Pregnancy: je dient je hiervoor aan te melden, dat kan via onze website of bij de assistente. Meer info volgt dan per mail
 • over de spreekuren in Montfoort en Harmelen: hier kun je vanaf heden weer terecht voor controles. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht nog niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen uiteindelijk terug te kunnen gaan naar de zorg zoals jullie die van ons gewend waren en mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden! 

We zijn ons er van bewust dat we de afgelopen periode al veel van jullie gevraagd hebben. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!