Nieuwe Corona-update – 26 april

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 21 april, hierbij een nieuwe update over de door ons genomen maatregelen. De informatie van het RIVM en de KNOV is met onze verschillende ketenpartners besproken. Er is gekeken naar wat er, in dit stadium van de pandemie uitbraak, maatschappelijk en medisch veilig mogelijk is qua uitbreiding van de verloskundige zorg. 

Met deze maatregelen willen we de gezondheid van jullie en ons zoveel mogelijk blijven beschermen. Tot op heden zijn wij gelukkig allemaal gezond! 

Deze maatregelen zijn aanvullend op de al eerder verstrekte informatie. Lees ook deze info weer goed!

De maatregelen die van kracht blijven:

 • Heb je een afspraak? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige als jij of iemand anders in het gezin klachten heeft (loopneus en/of verkouden en/of keelpijn en/of koorts), of als je recent in aanraking bent geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona. In overleg bepalen we dan wat er nodig is.
 • Wij vragen je om alleen naar de controle toe te komen en geen partner of kinderen mee te nemen. Je kunt eventueel beeldbellen, zodat je partner er toch bij kan zijn.
 • Voor alle echo-afspraken verzoeken we je om alleen te komen. Ook hier kun je eventueel beeldbellen, zodat je partner er toch bij kan zijn.
 • De intake en bespreking prenatale testen blijven telefonisch en op afspraak.
 • In principe zijn er nog steeds géén afspraken op de praktijk tussen de termijnecho en 16-17 weken. Bij de termijnecho en de 20-weken echo wordt je bloeddruk gemeten en rond 27-28 weken heb je weer een afspraak op de praktijk voor controle. Tussen de 20-weken echo en de controle bij 27 weken nemen wij telefonisch contact met je op om te horen hoe het met je gaat en of je nog vragen hebt. 
 • De geplande belafspraken rond de 24 weken blijven staan.
  Indien medisch noodzakelijk zullen we je natuurlijk, op welk moment dan ook, vaker zien.
 • Tijdens een groeiecho op indicatie worden je gewicht en bloeddruk gemeten door de echoscopiste. Dit volstaat als een controle, je reguliere controle in die periode vervalt dan. 
 • In het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling niet gewenst. Of kraambezoek na een thuisbevalling of in de kraamweek thuis welkom is, kun je het beste navragen bij het kraambureau waar je je ingeschreven hebt. 
 • Met de zomervakantie in het vooruitzicht hebben we besloten om de groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten, en de spreekuren op onze locaties in Harmelen en Montfoort op zijn vroegst pas weer te starten op 1-9-2020. Uiteraard op voorwaarde dat de maatregelen het tegen die tijd weer toelaten.
  De voorlichtingsavonden over de bevalling proberen we in de tussentijd anders vorm te geven. 
 • Tot nader order zal het inloopspreekuur op woensdag niet door gaan. 
 • De nacontroles blijven in principe telefonisch.

Vanaf 28 april worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Vooraf aan een fysieke controle bellen wij niet meer. De controle kan in zijn geheel plaatsvinden op de praktijk met in achtneming van de hygiëne maatregelen volgens het RIVM: bij binnenkomst handen wassen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden (uitgezonderd tijdens het uitwendig onderzoek, bloeddrukmeting en bloedprikken). 
 • Rond 33 weken plannen we nu ook een belafspraak met je in. Ben je tussen de 31 en 35 weken en heb je nog geen belafspraak staan? Bel dan onze assistente om deze in te plannen. 
 • De vitaliteitsecho (vroege echo) mag weer plaatsvinden. Je mag met de assistente contact opnemen om deze evt in te plannen rond de 8 weken zwangerschap. Niet medisch noodzakelijke echo’s en pretecho’s worden nog niet gedaan. 
 • Tijdens het kraambed zullen wij in elk geval 1x langskomen! Indien dit aan de orde en mogelijk is, zal dit de verloskundige zijn die ook bij de bevalling aanwezig was. Dit zal echter niet altijd lukken. De rest van de kraamvisites doen wij nog steeds telefonisch, tenzij anders nodig is.
  Indien er in het gezin Corona gerelateerde klachten zijn, laat dit dan aan de dienstdoende verloskundige weten, dan wordt eerst bekeken of de visite wel echt noodzakelijk is en of er in dat geval aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Wij vinden het contact met jullie, onze cliënten, in de huidige vorm echt een gemis. Uit veiligheid voor ons en jullie is het echter het meest verstandig om ons te houden aan de maatregelen van en voor onze beroepsgroep. 

Weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden, klachten, minder leven etc. Jullie kunnen veilig bij ons én in het ziekenhuis gezien worden!

We hopen dat bovenstaande maatregelen duidelijk zijn. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Heb je nog vragen, bel ons gerust of kijk op de website van het RIVM voor meer vragen & antwoorden.