Nieuwe Corona-update – 27 september

Na anderhalf jaar lijkt het leven weer een beetje naar normaal terug te keren. Sinds 25 september is ook de 1,5-meter maatregel losgelaten. Omdat wij als praktijk geen onderscheid willen maken tussen zwangeren die wel of niet gevaccineerd zijn, kiezen wij er voorlopig voor om nog wél die afstand zoveel mogelijk te bewaren.

We krijgen veel vragen over het wel of niet laten vaccineren als je zwanger bent. Daarvoor verwijzen we je naar het RIVM, daar staat de meest recente informatie over vaccineren in de zwangerschap.

Er worden op landelijk niveau adviezen gegeven, waar op regionaal niveau ook weer afspraken over gemaakt worden. Het kan dus zijn dat onze zorg net iets anders is dan de zorg elders in het land.  

Zwangerschapscontroles

Partners en kinderen zijn welkom bij alle controles op de praktijk. In plaats van je partner mag er ook één andere volwassene meekomen.

Tevens verzoeken wij je om zelf in de wachtkamer, voorafgaand aan de afspraak, je bloeddruk te meten met de elektrische bloeddrukmeter die daar staat. Een beschrijving van hoe het werkt, ligt er naast. 

Onderstaand controleschema hanteren wij in de praktijk. 

8-9 weken: vitaliteitsecho

9-10 weken: intake (mag op verzoek ook telefonisch)

10-12 weken: termijnecho

15-16 weken: reguliere controle

19-20 weken: 20-weken echo óf reguliere controle

24/27/30/33 weken: reguliere controle

35 weken: bevalgesprek met reguliere controle

37/38/39/40/41 weken: reguliere controle

Echo’s 

Partners (of een andere volwassene) zijn welkom bij alle echo’s die gemaakt worden. We vragen jullie dringend om GEEN kinderen mee te nemen naar de 13- en 20-weken echo. Tevens vragen we jullie om bij de 13- en 20-weken echo’s, groei- en placenta-echo’s en pretecho’s een mondkapje te dragen gedurende de echo.

Centering Pregnancy

De bijeenkomsten van Centering Pregnancy vinden plaats op de praktijk in groepen van max 8 vrouwen. In overleg met de vrouwen uit de groep houd je wel of geen afstand.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling vindt plaats via Zoom. Je kunt de data vinden op onze website en je daar ook voor een van deze data opgeven. Je kunt je ook aanmelden via de assistente. Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link in je mail. 

Bloedprikken

Vanaf 1 december word je verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

Er mag op dit moment, naast je partner, nog één persoon bij je bevalling aanwezig zijn (uiteraard naast het zorgpersoneel zoals verloskundige en kraamverzorgster). 

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes, de aanwezigheid van een derde persoon en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Kraamvisites

We rijden alle kraamvisites, en zullen dat alleen telefonisch doen als het echt noodzakelijk is. Laat het daarom weten als je klachten hebt die passen bij Corona, we zullen dan onze maatregelen nemen.

Ten alle tijde blijft gelden: blijf thuis bij klachten en laat je testen!

 

Houd veranderingen in de gaten via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden