Nieuws

Nieuwe Corona-update – 18 mei

Alweer ruim een jaar leven we met Corona… Er is weer een persconferentie geweest en er mag gelukkig weer wat versoepeld worden! Dit doen we heel voorzichtig, omdat we niet willen dat we weer moeten aanscherpen. We kunnen je, nog steeds, niet vaak genoeg bedanken voor je begrip en medewerking. Deze bijzondere periode had je je vast anders voorgesteld en we vragen veel van jullie. Samen proberen we de zorg zo goed mogelijk af te stemmen, om de noodzakelijke verloskundige zorg te kunnen blijven waarborgen.

Vanaf woensdag 19 mei gelden de volgende versoepelingen in onze praktijk: het intakegesprek en de nacontrole doen we weer op de praktijk, tenzij je zelf de voorkeur hebt voor een telefonische afspraak. De assistente zal je, bij het maken van deze afspraak, vragen wat je voorkeur heeft. Naast de afspraken waarbij je partner al weer welkom was, is hij/zij nu ook welkom bij het intakegesprek. Ook hebben we besloten de groepen van Centering Pregnancy weer op de praktijk bijeen te laten komen. De ruimte is groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden. Mocht je niet kunnen komen, maar wel online mee kunnen doen, geef dit dan aan bij de verloskundige van jouw groep. De groepen die nog online gepland stonden, blijven nog online!

Er worden op landelijk niveau adviezen gegeven, waar op regionaal niveau ook weer afspraken over gemaakt worden. Het kan dus zijn dat onze zorg net iets anders is dan de zorg elders in het land.  

Zwangerschapscontroles

We verzoeken jullie opnieuw om als zwangere ALLEEN te komen, dus ook zonder kinderen. Partners zijn welkom bij de echo’s, het intakegesprek, de controle bij 15/16 weken en de controle waarbij we het hebben over de bevalling (rond 35/36 weken), maar maak zélf de afweging of het écht noodzakelijk is om hem of haar mee te nemen. Hij of zij mag uiteraard ook met (beeld)bellen bij het gesprek aanwezig zijn! We verzoeken je partner en jou om 1,5m afstand te houden van ons als zorgverleners en van evt andere zwangeren die in de wachtkamer zitten. Tevens vragen we jullie om een mondkapje te dragen gedurende de tijd dat je in de praktijk aanwezig bent. 

Wij zelf zullen een medisch mondkapje dragen en houden uiteraard ook zoveel mogelijk 1,5m afstand. Om zo min mogelijk binnen 1,5m te komen, verzoeken wij je om zelf in de wachtkamer, voorafgaand aan de afspraak, je bloeddruk te meten met de elektrische bloeddrukmeter die daar staat. Een beschrijving van hoe dat werkt, ligt er naast. 

Onderstaand controleschema hanteren wij in de praktijk. 

8-9 weken: vitaliteitsecho (mag met partner)

9-10 weken: intake (mag op verzoek ook telefonisch; mag met partner)

10-12 weken: termijnecho (mag met partner)

15-16 weken: reguliere controle (mag met partner)

19-20 weken: 20-weken echo óf reguliere controle (mag met partner)

24/27/30/33 weken: reguliere controle (zonder partner)

35 weken: bevalgesprek met reguliere controle (mag met partner)

37/38/39/40/41 weken: reguliere controle (zonder partner)

Heb je rond één van deze termijnen nog een extra echo gepland staan, dan zal de reguliere controle komen te vervallen. 

Echo’s 

Partners zijn welkom bij alle echo’s die gemaakt worden. Helaas (nog) geen andere personen die niet tot jullie huishouden behoren (bv ouders/zussen/vriendinnen).

Centering Pregnancy

Vanaf woensdag 19 mei zullen de bijeenkomsten van Centering Pregnancy weer fysiek op de praktijk zijn! We zijn er heel blij mee dat dat weer kan! Houdt ook tijdens deze bijeenkomsten de bekende regels in acht! 

De groep(en) die nog online gepland staan, blijven online, tenzij anders aangegeven door de verloskundige van je groep. Heb je klachten, passend bij Corona, en kun je niet komen, dan kun je via Zoom alsnog meedoen met het gezamenlijke gedeelte.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling vindt plaats via Zoom. Je kunt de data vinden op onze website en je daar ook voor een van deze data opgeven. Je kunt je ook aanmelden via de assistente. Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link in je mail. 

Bloedprikken

Vanaf 1 december word je verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

Er mag op dit moment één persoon bij je bevalling aanwezig zijn, dat zal meestal je partner zijn (uiteraard naast het zorgpersoneel zoals verloskundige en kraamverzorgster). 

Tijdens de bevalling dragen we een medisch mondkapje. Indien we niet meer dan 1,5 meter afstand tot de partner kunnen bewaren, kunnen we hem of haar vragen ook een mondkapje te dragen. Als je aan het bevallen bent, hoef je geen mondkapje te dragen.

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes, de aanwezigheid van een derde persoon en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Kraamvisites

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, doen we 2 fysieke kraamvisites en 1 telefonische visite. We zullen per situatie en kraamgezin bekijken op welke dag we de fysieke visites zullen rijden. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie het toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. We zullen nauw contact onderhouden met de kraamverzorgster. Tijdens de visites zullen we zelf een medisch mondkapje dragen. In sommige situaties zullen we dat ook aan jullie vragen.

De maatregelen die (blijven) gelden:

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook (als je geen oppas hebt vragen we je de afspraak te verzetten). We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • draag een mondkapje
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten dan ‘toegestaan’) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten ((beeld)bellen mag altijd!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan in de hal, buiten of in je auto
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin  klachten passend bij Corona, of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • kom je uit het buitenland, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door
 • bij de bevalling (thuis én in het ziekenhuis) mag er één persoon bij je zijn ter ondersteuning. Dat zal in de meeste gevallen de partner zijn, maar mag ook iemand anders zijn (ipv de partner of als er geen partner is)
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • de spreekuren in Montfoort en Harmelen blijven zoals ze zijn. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!
 • we rijden twee fysieke kraamvisites rijden en doen één visite telefonisch. We bekijken per gezin en situatie op welke dagen we de visites fysiek afleggen en zullen vaker komen indien nodig
 • de voorlichtingsavond blijft een online bijeenkomst

Versoepelde maatregelen:

 • je partner (ook met mondkapje) is van harte welkom bij de echo’s. Hij of zij is ook welkom bij het intakegesprek! Bij de 2e controle en het bevalgesprek is hij of zij ook welkom als jullie zelf vinden dat dat noodzakelijk is. Kan je partner niet mee, dan mag er niet iemand anders mee ivm een ander huishouden. Hij of zij mag uiteraard altijd aanwezig zijn middels (beeld)bellen
 • het intakegesprek en de nacontrole zijn weer fysiek op de praktijk, ténzij je die zelf graag telefonisch wilt
 • dat betekent dat álle controles weer fysiek op de praktijk zijn!
 • centering pregnancy is weer fysiek op de praktijk

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, intakegesprek, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan een verdere daling van het aantal Corona-besmettingen. We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar de zorg zoals jullie die van ons mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig (en extra indien nodig!) bij ons én in het ziekenhuis gezien worden!

We zijn ons er van bewust dat we het afgelopen jaar al veel van jullie gevraagd hebben. Neem van ons aan dat wij ook heel graag weer terug gaan naar hoe het ooit was. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Houd alle veranderingen ook in de gaten via onze website, Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden

Lees verder

Nieuwe Corona-update – 25 maart

Alweer ruim een jaar leven we met Corona… Er is weer een persconferentie geweest en veel versoepelingen zijn er helaas nog niet mogelijk. We kunnen je, nog steeds, niet vaak genoeg bedanken voor je begrip en medewerking. Deze bijzondere periode had je je vast anders voorgesteld en we vragen veel van jullie. Samen proberen we de zorg zo goed mogelijk af te stemmen, om de noodzakelijke verloskundige zorg te kunnen blijven waarborgen.

In verband met de minimale versoepelingen landelijk, zijn er ook in onze praktijk maar weinig versoepelingen mogelijk. Wel hebben we besloten dat partners (weer) welkom zijn bij de controle rond 15/16 weken (meestal de 1e controle ná de intake) en zullen we weer twee kraambedbezoeken brengen in plaats van één.

Er worden op landelijk niveau adviezen gegeven, waar op regionaal niveau ook weer afspraken over gemaakt worden. Het kan dus zijn dat onze zorg net iets anders is dan de zorg elders in het land.  

Zwangerschapscontroles

We verzoeken jullie opnieuw om als zwangere ALLEEN te komen, dus ook zonder kinderen. Partners zijn welkom bij de echo’s en bij de controle bij 15/16 weken en de controle waarbij we het hebben over de bevalling (rond 35/36 weken), maar maak zélf de afweging of het écht noodzakelijk is om hem of haar mee te nemen. Hij of zij mag uiteraard ook met (beeld)bellen bij het gesprek aanwezig zijn! We verzoeken je partner en jou om 1,5m afstand te houden van ons als zorgverleners en van evt andere zwangeren die in de wachtkamer zitten. Tevens vragen we jullie om een mondkapje te dragen gedurende de tijd dat je in de praktijk aanwezig bent. 

Wij zelf zullen een medisch mondkapje dragen en tevens een witte (dokters)jas. Daarbij houden we zoveel mogelijk 1,5m afstand. Om de controletijd zo kort mogelijk te houden en zo min mogelijk binnen 1,5m te komen, verzoeken wij je om zelf in de wachtkamer, voorafgaand aan de afspraak, je bloeddruk te meten met de elektrische bloeddrukmeter die daar staat. Een beschrijving van hoe dat werkt, ligt er naast. 

 

Onderstaand controleschema hanteren wij in de praktijk. De intakes en nacontroles zullen telefonisch zijn. 

8-9 weken: vitaliteitsecho (mag met partner)

9-10 weken: telefonische intake

10-12 weken: termijnecho (mag met partner)

15-16 weken: reguliere controle (mag met partner)

19-20 weken: 20-weken echo óf reguliere controle (echo mag met partner)

24/27/30/33 weken: reguliere controle (zonder partner)

35 weken: bevalgesprek met reguliere controle (mag met partner)

37/38/39/40/41 weken: reguliere controle (zonder partner)

Heb je rond één van deze termijnen nog een extra echo gepland staan, dan zal de reguliere controle komen te vervallen. 

Echo’s 

Partners zijn welkom bij alle echo’s die gemaakt worden. Helaas (nog) geen andere personen die niet tot jullie huishouden behoren (bv ouders/zussen/vriendinnen).

Centering Pregnancy

Voorlopig zullen de bijeenkomsten van Centering Pregnancy online voortgezet worden.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling vindt plaats via Zoom. Je kunt de data vinden op deze website (onder het kopje aanmelden). Je kunt je ook aanmelden via de assistente. Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je de Zoom-link in je mail.

Bloedprikken

Vanaf 1 december word je verzocht om een afspraak te maken als je bloed wilt gaan prikken in het Antonius Ziekenhuis. Dat kan via www.antoniusziekenhuis.nl/bloedafname of bel 088-3207650. Dit is om het aantal mensen dat komt bloedprikken een beetje te verspreiden over de dag. 

Bevalling

Er mag op dit moment één persoon bij je bevalling aanwezig zijn, dat zal meestal je partner zijn (uiteraard naast het zorgpersoneel zoals verloskundige en kraamverzorgster). 

Tijdens de bevalling dragen we een medisch mondkapje en een schort. Indien we niet meer dan 1,5 meter afstand tot de partner kunnen bewaren, kunnen we hem of haar vragen ook een mondkapje te dragen. Als je aan het bevallen bent, hoef je geen mondkapje te dragen.

In de ziekenhuizen worden verschillende maatregelen gehanteerd. Voor de nu geldende maatregelen ten aanzien van het dragen van mondkapjes en het ontvangen van bezoek na de bevalling, verwijzen we je naar de website van het betreffende ziekenhuis.

Kraamvisites

Om te voorkomen dat er teveel verschillende collega’s in een kraamgezin komen, doen we 2 fysieke kraamvisites en 1 telefonische visite. We zullen per kraamgezin en situatie bekijken op welke dag we de fysieke visites zullen rijden. Uiteraard geldt dit alleen als de situatie dat toe laat en zullen wij vaker langs komen als het nodig is. We zullen nauw contact onderhouden met de kraamverzorgster. Tijdens de visites zullen we zelf een medisch mondkapje dragen. In sommige situaties zullen we dat ook aan jullie vragen.

De maatregelen die (blijven) gelden:

 • kom nog steeds zoveel mogelijk alleen, neem geen kinderen of andere belangstellenden mee naar welke afspraak dan ook (als je geen oppas hebt vragen we je de afspraak te verzetten). We hebben hier op het spreekuur regelmatig discussies over, maar we willen ons echt graag houden aan de regels die zowel in de regio Utrecht als de regio Gouda (en veelal landelijk!) gelden
 • desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • draag een mondkapje
 • helaas zijn wij genoodzaakt om partners en/of anderen die (op andere momenten dan ‘toegestaan’) tóch meekomen, te verzoeken om buiten te wachten ((beeld)bellen mag altijd!)
 • kom niet te vroeg, en wel op tijd!, naar je afspraak. Is er binnen geen plek meer op de aangewezen plaatsen, wacht dan in de hal, buiten of in je auto
 • houd je aan de 1,5 meter afstand (ook voor partners!)
 • heb je een afspraak én heb jij of heeft iemand anders in het gezin  klachten passend bij Corona, of ben je recent in aanraking geweest met iemand die klachten heeft of positief getest is op Corona? Meld je dan af bij de assistente of dienstdoende verloskundige en kom niet naar de praktijk
 • heb je klachten, laat je dan testen. Blijf thuis in de periode dat je wacht op de uitslag en bel met de assistente of dienstdoende verloskundige als je een afspraak hebt bij ons
 • ben je in het buitenland geweest, ga dan 10 dagen in quarantaine, laat je testen bij klachten en kom niet naar de praktijk
 • ga, voordat je een afspraak hebt, thuis of op je werk naar het toilet en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet op de praktijk
 • het inloopspreekuur op woensdag gaat niet door
 • alle controles (behalve de intake en nacontrole) zijn fysiek op de praktijk
 • bij de bevalling (thuis én in het ziekenhuis) mag er één persoon bij je zijn ter ondersteuning. Dat zal in de meeste gevallen de partner zijn, maar mag ook iemand anders zijn (ipv de partner of als er geen partner is)
 • in het ziekenhuis is kraamvisite na de bevalling beperkt mogelijk als je zelf en/of jullie kindje moet blijven. Zie voor meer info de websites van de ziekenhuizen
 • vraag aan het kraamcentrum waar je je hebt ingeschreven wat hun regels zijn mbt bezoek in de kraamtijd
 • de spreekuren in Montfoort en Harmelen blijven zoals ze zijn. Bij beide huisartsenpraktijken staan de huisregels duidelijk vermeld bij de entree, houd je hier aan. Ook bij deze afspraken geldt: kom op tijd en niet te vroeg!

Versoepelde maatregelen (per 29 maart):

 • je partner (ook met mondkapje) is van harte welkom bij de echo’s. Bij de 2e controle en het bevalgesprek is hij of zij welkom of jullie zelf vinden dat dat noodzakelijk is. Kan je partner niet mee, dan mag er niet iemand anders mee ivm een ander huishouden. Hij of zij mag uiteraard altijd aanwezig zijn middels (beeld)bellen
 • we zullen weer twee fysieke kraamvisites rijden en één visite telefonisch doen. We bekijken per gezin en situatie op welke dagen we de visites fysiek afleggen en zullen vaker komen indien nodig

We vragen jullie nogmaals nadrukkelijk om kinderen en anderen écht niet mee te nemen naar de afspraken en waar het kan tóch alleen te komen. We benadrukken het feit dat we genoodzaakt zijn om partners (en/of anderen) weg te sturen als je níet komt voor een echo, 2e controle of bevalgesprek. Discussies hierover gaan we niet aan op het spreekuur. Wil je het graag met ons over deze maatregel hebben, bel dan op het telefonisch spreekuur (elke werkdag van 13.30-14.30u).

We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan een daling van het aantal Corona-besmettingen. We willen allemaal zo snel mogelijk terug naar de zorg zoals jullie die van ons mogen verwachten! Tot die tijd, weet dat jullie ons ALTIJD mogen bellen bij vragen, onzekerheden en klachten. Jullie kunnen veilig (en extra indien nodig!) bij ons én in het ziekenhuis gezien worden!

We zijn ons er van bewust dat we het afgelopen jaar al veel van jullie gevraagd hebben. Neem van ons aan dat wij ook heel graag weer terug gaan naar hoe het ooit was. Op deze manier hopen we het corona-virus buiten de praktijk te houden en de geboortezorg niet in gevaar te brengen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Houd alle veranderingen ook in de gaten via deze website, Facebookpagina en Instagram.

Met warme groet,

Verloskundigen en assistentes van Uitgerekend Woerden

 

Lees verder