Onze praktijk

Onze praktijk is een maatschap bestaande uit acht verloskundigen. We werken in twee teams om ervoor te zorgen dat elke zwangere een beperkt aantal verloskundigen ziet en in de zwangerschap kennis kan maken met alle verloskundigen van dat betreffende team.

In beide teams wordt door alle verloskundigen afwisselend spreekuur en dienst gedaan. Van elk team heeft er dus altijd iemand dienst. Je zult in principe een verloskundige van je eigen team treffen bij de bevalling. Soms gebeurt het dat we bezig zijn bij een andere bevalling, dan kan het zijn dat de dienstdoende verloskundige van het andere team bij je langs komt. Zo is er in ieder geval altijd iemand om je bevalling te begeleiden.

 

 

“De 2e bevalling is gedaan door een verloskundige van team groen terwijl wij de controles hadden bij team geel, maar dat maakte geen verschil; de overdracht is goed gedaan en door de deskundigheid van de verloskundige maakte dat voor de bevalling niks uit.”

Een dienst duurt gemiddeld 24-48 uur. Degene die dienst heeft rijdt kraambedvisites, neemt (spoed)telefoontjes aan en doet bevallingen en consulten (controles van cliënten buiten het spreekuur om). Ook gaat de dienstdoende verloskundige naar vergaderingen als dit nodig en mogelijk is. Als ze klaar is met haar ‘vaste’ werkzaamheden, doet ze de rest van de oproepdienst thuis. Aan het einde van de dienst dragen we persoonlijk aan elkaar over zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de praktijk. De spreekuren worden om de beurt door ons gedaan. Hierdoor heb je, als het goed is, voor het einde van je zwangerschap met alle verloskundigen van je team kennisgemaakt.

 

 

“Ik ben onder de indruk van de goede overdracht tussen jullie onderling. Ik heb altijd het gevoel gehad dat jullie volledig op de hoogte waren en ik geen dingen opnieuw hoefde te vertellen. Daarnaast kreeg ik het gevoel echt ‘gekend’ te worden, een hele persoonlijke benadering binnen jullie praktijk.”

Iedere week hebben we een overleg met het team. We bespreken dan alle nieuwe cliënten. Elke zes weken hebben we overleg met de hele maatschap. Deze overleggen hebben een meer organisatorische inhoud. Daarnaast hebben we één keer per maand een cliëntenbespreking met een gynaecoloog van het St. Antonius Ziekenhuis. Hierin wordt z.n. individueel beleid afgestemd.

 

Naast het directe praktijkwerk, zoals hierboven beschreven, lezen en bespreken we vakliteratuur en gaan we regelmatig naar bijscholingen, symposia of cursussen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in ons vakgebied.
Ter ondersteuning is er van maandag t/m vrijdag een assistente op de praktijk aanwezig. Zij helpt ons bij administratieve zaken, het beantwoorden van de telefoon en het maken van afspraken.

Daarnaast bieden verloskundigen uit onze praktijk echoscopie, lactatiekunde, coaching, centering pregnancy en anticonceptie aan.

 
Social media

Als praktijk hebben we onze eigen app ontwikkeld waarin we alle informatie omtrent zwangerschap, bevalling en kraamtijd hebben gebundeld. Je kunt deze vinden in de App Store voor iPhone en de Playstore voor Android als je zoekt op Verloskundige Woerden.

Ook zijn wij te vinden op Instagram.

 
Kwaliteitsregister

We staan alle acht ingeschreven in het individueel Kwaliteitsregister. In dit register worden alle verloskundigen opgenomen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en nascholing.

 
Nederlands zorgsysteem

In het Nederlandse zorgsysteem kennen we de begrippen 1e en 2e lijn. Als verloskundigen zijn wij 1e lijns hulpverleners. Dat wil zeggen hulpverleners die je kunt raadplegen zonder verwijzing, bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut en in deze context de verloskundige. In de 2e lijn werken hulpverleners die je alleen kunt raadplegen met verwijzing, zoals gynaecoloog, kinderarts of internist; zogezegd een specialist.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om de 2e lijn (in dit geval de gynaecoloog of kinderarts) te consulteren. Soms kan dat door telefonisch overleg tussen de 1e en 2e lijn maar in sommige gevallen zullen wij een persoonlijke afspraak voor jullie regelen.