: AANMELDEN

Prenataal onderzoek

irenPrenataal onderzoek is onderzoek naar het ongeboren kindje. Er zijn binnen dit onderzoek twee vormen, te weten prenatale screening en prenatale diagnostiek.

Prenatale screening

In de afgelopen jaren zijn er verschillende prenatale screeningstests ontwikkeld. Elke zwangere kan er voor kiezen om een combinatietest, NIP-test (NIPT) en/of 20-wekenecho (SEO) uit te laten voeren. Als je dat wilt, geven we je hier na het intakegesprek meer informatie over. Hieronder alvast wat beknopte informatie en een link naar meer informatie.

NIPT: Niet Invasieve Prenatale Test

De NIPT is een test die als proef in Nederland beschikbaar is. Deze test wordt, naast de combinatietest, als eerste screeningstest aan alle zwangeren aangeboden. Door middel van bloedafname bij de zwangere kan het DNA van de placenta bekeken worden. Ook bij deze test wordt er specifiek gekeken naar trisomie 13, 18 en 21 (Syndroom van Edwards, Patau en Down). Daarnaast kun je er ook voor kiezen om zogenoemde nevenbevindingen te willen weten. Dan worden alle chromosomen bekeken. In Nederland wordt er niét naar het geslacht van de baby gekeken bij de NIPT.

De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet afwijkend zijn. De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig. Door middel van de NIPT worden 96% van de kinderen met Down-syndroom gevonden, 87% van de kinderen met Edwards-syndroom en 78% van de kinderen met Patau-syndroom. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1:1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt.

De NIPT wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. De kosten zijn € 175. Dit bedrag moet je vooraf via iDeal betalen. Dat kan door in te loggen op de website www.niptbetalen.nl met een code die je van ons krijgt. Met dit betaalbewijs kun je naar het laboratorium van het ziekenhuis om het bloed af te laten nemen. Vervolgonderzoek wordt wel vergoed door je zorgverzekeraar.

Meer informatie over de NIPT vind je hier.

Combinatietest

Hiermee kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kindje met trisomie 13, 18 of 21 (syndroom van Patau, Edwards en Down). De test bestaat uit een combinatie van de leeftijd van de zwangere vrouw, specifiek bloedonderzoek en een echo voor nekplooimeting bij de baby. Het onderzoek vindt plaats tussen 11 en 14 weken zwangerschap. De test geeft alleen aan of je een verhoogde kans hebt om een kindje met één van bovenstaande syndromen te krijgen. De test kan dus niét vaststellen of je kindje één van de aandoeningen heeft. Door middel van de combinatietest worden 85% van de kinderen met Down-syndroom gevonden, 77% van de kinderen met Edwards-syndroom en 65% van de kinderen met Patau-syndroom. De combinatietest wordt door de meeste verzekeraars niet vergoed. De combinatietest wordt uitgevoerd in het WKZ in Utrecht en kost € 170,13. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit onderzoek. Als er vervolgonderzoek nodig is dan wordt dat altijd vergoed door je zorgverzekeraar.

Als de combinatietest een verhoogde kans aangeeft (groter dan 1:200), kun je kiezen uit:

  • geen vervolgonderzoek
  • een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT
  • een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie

    Meer informatie over de combinatietest vind je hier.

20-weken echo (SEO)

Tussen de 18e en de 23e week van de zwangerschap kan, met behulp van echoscopisch onderzoek, gescreend worden op een aantal aangeboren afwijkingen. Tijdens het echo onderzoek worden een aantal organen bekeken en beoordeeld. Daarnaast worden de groei van het kindje, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta bepaald.

Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een aandoening vastgesteld, variërend van zeer gering tot ernstig. Niet alle aandoeningen zijn voor de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn kunnen in een aantal gevallen worden opgespoord met behulp van dit echoscopisch onderzoek. We hebben het dan met name over hartaandoeningen, nieraandoeningen, afwijkingen van de rug (open ruggetje) en buikwanddefecten.

De onderzoeken kunnen je geruststelling bieden over de gezondheid van je kind. Soms kunnen ze je echter ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Bijvoorbeeld over eventueel vervolgonderzoek, of uiteindelijk zelfs over het uitdragen of afbreken van je zwangerschap.

Niet alle aandoeningen kunnen voor de geboorte worden onderzocht en ontdekt. Als uit prenatale screening blijkt dat de kans klein is dat je kind het syndroom van Down of een lichamelijke afwijking heeft, kan het toch deze aandoening hebben. Ook kan het een andere aandoening hebben, die niet wordt ontdekt.

Meer informatie over de SEO vind je hier.

 

Prenatale diagnostiek

Een selecte groep onder de zwangere vrouwen komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek; dat wil zeggen onderzoek van de baby waarmee men vaststelt of er sprake is van bepaalde ziekten of afwijkingen. Dit kan door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
Zwangeren die hiervoor in aanmerking komen hebben een verhoogd risico op een kindje met een bepaalde aangeboren aandoening waarop je al in de zwangerschap kunt testen.