Een zwangerschap is een heel bijzondere gebeurtenis die vaak een groot effect heeft op de vrouw en haar partner. Op zowel lichamelijk als emotioneel gebied verandert er bij de vrouw veel. De mate van veranderingen verschilt van persoon tot persoon en zelfs van zwangerschap tot zwangerschap.

(Aanstaande) ouders willen er veelal alles aan doen om de baby een zo goed mogelijke start te geven. Dat kan al door het verzamelen van informatie, het opvolgen van adviezen maar dat gebeurt ook door het bewaken van de zwangerschap door een deskundige. Als verloskundigen hebben wij de taak om voorlichting en psychosociale begeleiding te geven, en het verloop van de zwangerschap te controleren. Op de website van de Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen kun je een zwangerschapskalender vinden waarin je per zwangerschapsweek informatie kunt vinden over de baby en jezelf.