: AANMELDEN

Privacy

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Versie: 1.0 – 12-04-2019