Privacy

Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden:

  • gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen;
  • deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is;
  • bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens;
  • houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden;
  • vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is;
  • informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens;
  • informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
  • informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Versie: 1.1 – 12-04-2022