Controles

Echoscopie

De eerste echo vindt plaats rond acht weken. Dat is gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Tijdens deze echo kijken we of het goed gaat met de zwangerschap en of het kindje in je baarmoeder groeit. Deze echo is vrijwel altijd vaginaal. Wil je geen inwendige echo, geef dit dan aan bij de assistente, dan kan zij daar rekening mee houden bij het plannen van de afspraak. Met 10-11 weken herhalen we de echo. Rond deze zwangerschapsduur bepalen we de termijn. Deze echo kan vrijwel altijd uitwendig. De echo’s vinden overdag plaats.

Het intake gesprek

Het intakegesprek vindt meestal plaats rond de 9e zwangerschapsweek. Als er vóór deze periode redenen zijn om je eerder te zien dan wordt de afspraak vervroegd. Deze afspraak duurt ongeveer 50 minuten. We zullen vragen stellen over onder andere je medische en eventuele verloskundige voorgeschiedenis en de gezondheid van je partner. Ook is het van belang te weten of er erfelijke ziektes in de familie voorkomen. Tijdens het gesprek is er ruimte om dingen aan te geven die van belang kunnen zijn tijdens de begeleiding van je zwangerschap. Ook het intakegesprek vindt overdag plaats.

Tijdens het intakegesprek wordt er ook over diverse onderwerpen uitgebreid informatie gegeven. We geven bijvoorbeeld informatie over hoe je gezond zwanger kunt zijn, wat er in de zwangerschap geregeld moet worden en wat onze rol is tijdens de zwangerschap.

Tevens krijg je bij het intakegesprek een mapje met daarin onze contactgegevens. Er staat ook in wanneer we graag willen dat je ons belt. In dit mapje kun je ook belangrijke zaken betreffende je zwangerschap bewaren én je kunt er je bloeddruk en gewicht in noteren.

Na het intakegesprek sturen we een digitale aanvraag voor bloedonderzoek naar het laboratorium van het St. Antoniusziekenhuis in Woerden. Bij dit bloedonderzoek worden je bloedgroep en Rhesusfactor bepaald en er wordt getest op irregulaire antistoffen, lues (syfilis, een geslachtsziekte), hepatitis B (leverziekte), HIV (geslachtsziekte), je ijzer-en suikergehalte en je vitamine-D status. Je krijgt dit formulier níet in je mail. Wil je bloedprikken op een buitenlocatie (dus niet in het ziekenhuis zelf), geef dat dan even aan, dan krijg je een papieren tabformulier mee. De uitslag van het bloedonderzoek komt bij ons binnen. Als alle uitslagen goed zijn, krijg je die bij de volgende controle (rond 15wkn). Als er bijzonderheden zijn, dan bellen of mailen we je daar over.

Counselingsgesprek

Aansluitend aan het intakegesprek vindt er een counselingsgesprek plaats. Daarin geven we je, indien gewenst, alle informatie over de prenatale screeningstesten die er zijn (NIP-Test en 13- en 20-weken echo). Als je je er alvast in wilt verdiepen, dan kun je hier kijken.

Vervolgcontroles

De vervolgcontroles zullen in het begin om de vijf weken plaatsvinden en elkaar daarna steeds sneller opvolgen. In de laatste periode van de zwangerschap controleren we je iedere week. De frequentie van de controles zal ook afhangen van het verloop van je zwangerschap. De gewone vervolgcontrole, die ook op een avond gepland kan worden, duurt circa 10 minuten en bestaat onder andere uit een aantal handelingen die iedere keer weer terug komen:

 

Bloeddruk
De waardes van deze meting worden weergegeven met een bovendruk en onderdruk. Bijvoorbeeld 110/70. Vooral de onderdruk is van belang. Een lage bloeddruk in de zwangerschap kan geen kwaad en is juist optimaal voor de uitwisseling van stoffen met je kind. Het kan wel vervelende klachten geven zoals duizeligheid. Een hoge bloeddruk maakt vaak dat er wat extra zorg voor moeder en kind nodig is. Je bloeddruk kun je zelf meten met de elektrische bloeddrukmeter die in de wachtkamer staat. Er hangt een beschrijving bij hoe je dat moet doen.

 

Beoordelen van de groei van de baarmoeder

Bij elke controle wordt de groei van de baarmoeder gecontroleerd. Via de buik tasten we met onze handen de baarmoeder af. Zo kunnen we controleren of je kindje goed groeit. In de laatste maanden van de zwangerschap kunnen we ook de ligging van je kindje bepalen en de mate van indaling. Bij elke controle wordt er naar het hartje van de baby geluisterd. Alle verkregen gegevens worden ingevuld in je dossier. 

 

 

Overige onderzoeken

Naast de standaard controles zijn er ook onderzoeken die we incidenteel of op indicatie uitvoeren:

IJzergehalte (Hb)

Rond 30 weken bepalen we het ijzergehalte in je bloed. Dit doen we door een druppeltje bloed af te nemen met behulp van een vingerprikje.

Suikertest (OGTT)

In een aantal situaties bepalen we tussen de 24e en 26e zwangerschapsweek je suikergehalte. Dit wordt gedaan in het laboratorium van het St. Antoniusziekenhuis locatie Woerden. Tijdens het spreekuur geven we je hier meer informatie over als je hiervoor in aanmerking komt.

Rhesus-antistoffen

Bij vrouwen die Rhesus c-  of Rhesus D-negatief zijn, nemen we rond de 27e zwangerschapsweek bloed af voor onderzoek op de aanwezigheid van antistoffen tegen de Rhesus c- of D-factor. Vrouwen met bloedgroep Rhesus c- of D-negatief, die zwanger zijn van een Rhesus c- of D-positief kindje, lopen het risico tijdens de zwangerschap antistoffen tegen Rhesus c of D te maken. 

De kans op deze antistoffen is heel klein. De antistoffen worden vaak pas laat in de zwangerschap gevormd en daardoor gemist bij het eerste bloedonderzoek. Vandaar dat dit onderzoek rond de 27 weken nogmaals plaatsvindt bij alle Rhesus c- en Rhesus D-negatieve zwangeren. Meer informatie kun je vinden door hier te klikken.

Naast de lichamelijke onderzoeken is er natuurlijk iedere controle tijd om vragen te stellen of dingen te bespreken. Ook wij zullen regelmatig verschillende onderwerpen met je bespreken zoals de plaats van bevallen en de keuze van voeding voor de baby.

De controles vinden over het algemeen plaats bij 15/16 weken, daarna kom je voor de 20-wkn echo of, als je die niet wilt, bij die termijn voor een gewone controle. De controles daarna vinden plaats rond 23, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40 en 41 wkn. Uiteraard zullen wij extra controles inplannen als dat wenselijk of nodig is!